ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

  • Ελευθερία Χατζηδάκη

Μέλη

  • Νικολίνα Αναγνωστάτου
  • Ελένη Βεργαδή
  • Σταυρούλα Ηλία
  • Ιορδάνης Πελαγιάδης
  • Χρυσούλα Περδικογιάννη, Εμμανουήλ Σαΐτάκης
Scroll to Top